"Eliten av kristen ungdom"

"Eliten av kristen ungdom"

En lägerdeltagare från Örebro Missionens 12:e riksläger 1943 om vilken typ av ungdom som var på lägret:
"Lägerfamiljen, man sammanväxer med en sådan sällsam sommarvecka, måste utgöra i stort sett eliten av kristen ungdom, vars mest markanta drag är: oförställdhet och naturlighet i umgänge och väsen, sund glädje och renhet."
Lägerchefen uttalar orden: "Det är en livsmogen och sansad ungdom som samlats här." Dessa citat hämtar Missionsbaneret från Eskilstuna-Kuriren midsommarafton samma år.
(Missionsbaneret 1 juli 1943)

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (4)

  • anonymous
    fakiren (ej verifierad)

    för länge sedan fanns en bönesatsning i malmö som hette ´väktarna på muren". jag frågade en av de som var med vad det var för folk med på projektet. och svaret jag fick, som var helt seriöst och utan ironi eller humor, var att det var gräddan av malmös andliga kristna.
    av någon märklig anledning bestämde jag mig för att inte vara med.

    mar 10, 2010

Kommentera