Försvar av Yoder

Försvar av Yoder

En av mina (våra?) favoriter på Cruciform... är John H. Yoder. Han har av olika anledningar kommit i dålig dager i en hel del sammanhang. Fick tips av Joel Halldorf om en blogg där Yoders teologi försvaras mot många av de vanligt förekommande invändningarna. Bra skrivet tycker jag. Du hittar den här.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera