Gud som mål och inte medel

Gud som mål och inte medel

Idag sitter jag och förbereder en predikan om "Gud och lidandet". Ögnade då igenom C.S Lewis bok "Anteckningar under dagar av sorg". Fastnade vid ett citat som jag många gånger funderade över första gången jag läste det och en tid därefter. Lewis skriver: "Om man nalkas honom som en väg i stället för ett mål, som medlet istället för syftet, då nalkas man honom i själva verket inte alls."(s 87)

Det är så viktigt i vår prestationsinriktade och målinriktade tid. Det gäller att vårda seendet och lära sig skilja det väsentliga och från det oväsentliga.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (1)

  • anonymous
    Anonym (ej verifierad)

    Ett kanoncitat verkligen! Det känns oerhört svårt att inte hela tiden falla in i nåt slags nyttotänkande. Vad tjänar jag på Gud? /Tobias Fritzon.

    jun 04, 2009

Kommentera