Kyrkans isolering

Kyrkans isolering

Sitter i mitt avhandlingsarbete och läser en bok från 1954 av Erik Sollerman. En mycket framsynt och duktig skribent. Boken heter "Kyrkan i världen och världen i kyrkan". Ett litet citat om vad kyrkans isolering gör med henne. "Det är därför kyrkan så ofta måste hålla sig med specialister, som översätter hennes språk, så att det kan förstås av direktörer, intellektuella och knuttar." Det är ett citat, men som alltid hos honom står det aldrig var det är hämtat och denna gång inte heller vem som skrivit eller sagt det. Men det är intressant ändå. Någon som vet vem och var?

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera