Sen upptäckt!

Sen upptäckt!

Har precis börjat upptäcka Peter Englunds författarskap. Jag vet - det är sent. Men jag är småbarnspappa också. Då måste läsningen prioriteras. Men han skriver så bra; pregnant och fångande. Ett exempel om hur vetenskaperna och konstnärerna förvandlas i början av 1900-talet: "de osmälta vetenskapligheternas förvandling till ideologisk rökelse." (Brev från nollpunkten. s 23)

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera