"The worst enemy to the christian is sentimentality"

"The worst enemy to the christian is sentimentality"

Stanley Hauerwas är en mästare på att sätta saker på sin spets. Kanske en aning amerikansk utmaning i detta klipp.

Sentimentality from The Work Of The People on Vimeo.

Är vår utmaning i en svensk medelklass kontext barnens fritidsaktiviteter? De tenderar att styra familjers liv. Kanske är en bra början för ett annorlunda kristet liv att avsätta en kväll i veckan för gemenskap med sina vänner i husförsamlingen! Göra det oavsett om det är derby i hockey/fotboll, hockeyträning, innebandyträning, scouter eller vad det är för typ av fritidsaktiviteter våra barn håller på med. Men ofta hörs röster av typen: "Inte skall våra barn behöva ta konsekvenser för vår tro - de skall inte behöva välja mellan innebandy och kyrkan (underförstått: som jag fick göra)" Är det inte våra val som visar vad vi tycker är viktigt eller viktigast? Eller?

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera