Dagen efter...

Dagen efter...

Jag såg Schyfferts föreställning och vidhåller att den är helt enkelt lysande...eller inte? (Du som har sett fattar) Jag skrev i den förra bloggen där jag tipsade om den att det gällde mig. Och efteråt kan jag konstatera - både ja och nej. Jag gjorde det redan när jag såg föreställningen live. Den ironi jag och mina vänner odlade var självklart på en helt annan nivå - men faktum kvarstår - våra liv präglades av en distanserad hållning. En annan faktor som jag tror också var viktig till att vi inte helt slukades upp i det ironiska förhållningssättet var vår kristna tro. Det går inte att vara ironisk fullt ut när man följer Jesus. Men precis som Schyffert slutade med - "Jag kommer fortsätta larva mig och skämta om det mesta - men nu vill jag ta ansvar för det." - så tror jag att humor, ironi och distans är ett alldeles utmärkt sätt att få distans både till sig själv och till den kristna gemenskap man är den del av. Och det utan sluta i total distansering. Jag vet att det har hjälp mig många gånger. Så för dig som inte sett föreställningen - gör det!

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (1)

  • anonymous
    Peter (ej verifierad)

    Hej Fredrik! Kände mig välsignad och lycklig efter att sett Shyffert. Retoriken och innehålletvar strålande. Håller med dig om att vi fortsatt behöver ett visst mått av distans, kanske allra mest lite självdistans. Kan vi inte skratta åt oss själva är vi på väg åt fel håll. Tack för en intressant blogg även om vissa inlägg är på tok för långa för min smak och snuttifierade tillvaro.

    maj 25, 2009

Kommentera