Datorspel och kroppen

Datorspel och kroppen

Jag jobbar just nu med en predikan om Johannesevangeliets första kaptiel. Det handlar ju om hur Gud blir människa i Jesus Kristus. Det lär oss bland annat att kristna inte är andligare genom att lämnar det kroppsliga utan att bli mer närvarande i det mänskliga/kroppsliga. På detta tema har Jonas Thente en intressant krönika i måndagens DN (16 aug).

Han skriver att den värld som byggs upp av de virtuella datorspelen typ, World of Warcraft, får den spelande människan att bli frånvarande. De lämnar den sociala interakationen mellan kroppsliga varelser för en virtuell värld. Spelen har skapat en ekonomi som redan idag överstiger BNP för flera Europeiska länder enligt Thente. Men hans fråga är: "Vad ska man göra med köttet? Trots allt finns ju kropparna kvar härnere och skapar problem. De måste ha mat, tak över huvudet, pengar för att kunna betala spelabonnemangen och annat sådant."

Någon klurig i kommentarsfältet frågar hur det skiljer sig från litteraturen som alltid fått människor att lämna sin vanliga värld i längtan efter nåt större och mer intressant. Man skulle ju kunna lägga till teatern för att gå ännu längre tillbaka i tiden. Men finns det ändå inte en skillnad tänker jag. Den goda litteraturen och dramat är ofta en slags kommentar till vår kroppslighet och vår världsliga existens. Den vill kommentera och öppna våra ögon inte leda bort utan till den kroppsliga världen.

Datorspelen kanske mer liknar den typ av litteratur som bara vill underhålla. Den som egentligen inte vill göra något annat än skapa förströelse (även om det i sig kan vara en slags kommentar till samtiden). Underhållningen var frikyrkans stora problem när den växte fram i början på 1900-talet. Den skapade onyttiga människor som bara ägnade sig åt det yttre och inte åt det som verkligen skapade värde. Kanske hade de en poäng ändå?

Eller är det bara så att vi som inte är inne i dataspelsvärlden inte förstår vilken typ av gemenskap som faktiskt skapas där?

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (1)

Kommentera