Den alltid (nästan) så intressanta Hakelius!

Den alltid (nästan) så intressanta Hakelius!

Återigen har Johan Hakelius skrivit något som inte är politiskt korrekt i Sverige. Denna gång att missionärerna inte var några tråkmånsar som bara prackade på människor sitt budskap utan människor som vågade lämna allt för att göra något de trodde på - och de var tvungna att lyssna på dem de mötte!!!

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera