Fädernas kyrka och Sverigedemokraterna

Fädernas kyrka och Sverigedemokraterna

"Men det problem som, i mötet med den tyska utvecklingen, drabbade Billing såsom det verkligt allvarliga, var om folkkyrkoteologin, när det ställdes på sin spets, skulle visa sig vara så inriktad på att vara hela folkets kyrka, att kyrkan frestades att teologiskt tona ner sådant som i samtiden skulle innebära att hon blev obekväm."

Jan Eckerdal som tidigare har bloggat hos oss hade en mycket intressant "understreckare" i SvD den 31 maj "Ungkyrkligt budskap vänds upp och ner". Tyvärr uppmärksammar vi den inte förrän nu. Men den är väl värd en läsning.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera