Vad är teologi?

Vad är teologi?

Det kan inte ha undgått någon att teologiämnet är starkt ifrågasatt i Sverige idag. Det anses vara på gränsen till ovetenskapligt och konfessionellt. Det skall bygga på objektivitet och neutralitet. Det skulle bli spännande om vi lät samma kriterier också gälla feministisk, ekonomisk och sociologisk forskning. Alla dessa vilar ju också på konfessionella antaganden. (se ex. Roland Nelsons "Economy as Religion" och John Milbanks "Theology and Social Theory") Men okej nu är det spelreglerna. Det bästa som skrivits i detta är dagens artikel, skriven av fyra ytterst kompetenta företrädare för det mest spännande som händer inom det teologiska landskapet i Skandinavien idag. Deras sätt att ta sig an frågan sätter den i ett helt annat perspektiv. Kanske deras metod (att ställa frågor till förutsättningarna och från andra håll) är det bästa sättet att bedriva apologetik idag.

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera