Visdom från 1940-talet

Visdom från 1940-talet

Sitter nu och jobbar med material som använts för undervisning på 1940-talet på ungdomsläger. Det är fascinerande att läsa på många sätt eller vad sägs om följande citat.
”För den kristna ungdomen är inte karriären det viktigaste och får aldrig bli det viktigaste. Den som säljer sig för att nå en social ställning har sålt sig alltför billigt.”
"Vi har i många fall hemfallit åt att göra vår kristendom till en njutningsföreteelse, där salighet och lustförnimmelse intaga en alltför stor plats. Sann kristendom har i alla tider kännetecknats av ett slags asketism. Vi få ej bli bortklemade veklingar, som endast fordra bekvämlighet och underbara känslor."
Undra om det är läge att ge ut ett nytryck?
Föresten boken heter "Andlig Själskultur" av Erik Sollerman från 1946

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentarer (1)

Kommentera