Klaner, demokrati och Romarbrevet 13

"Det måste vara kaos! Hur kan ni vara nio miljoner utan en enda klan?"

Klaner, demokrati och Romarbrevet 13

Jag har fastnat i läsningen av boken "438 dagar" av Martin Schibbye och Johan Persson. Den handlar som alla förstår om deras fångeskap i Etiopien under 2011-2012. Det är en mycket fängslande bok som låter läsaren förstå den fruktansvärda situationen i den delen av Afrika och det extrema hyckleri som vi i västerlandet håller på med. Å ena sidan  blir vi moraliskt indignerade över de företag som utvinner olja i regionen. Å andra sidan tjänar vi pensionspengar på att de gör det. Det är dock inte denna i och för sig intressanta vinkel som gjorde mig fascinerad utan en annan dialog som sker under deras första vandring genom öknen. Följande dialog utspelar sig mellan Johan och deras vägvisare Noor (medlem av ONLF-gerillan).

"Jag går upp jämsides med Noor för att fråga när vi kan tänkas få mer vatten, men innan jag hinner säga något frågar han istället:

- Vad är skillnaden mellan Sverige och Ogaden?

- Ja, hur tänker du?

- Finns det gräs?

- Ja, det finns gräs.

Noor låter svaret sjunka in.

- Har du djur?

- Nej, jag bor i en stad och där bor de flesta utan djur.

Noor ser chockad ut.

- Inga djur, ni måste vara mycket olyckliga människor. I Ogaden vill alla bo på landsbygden. Alla som har kameler är lyckliga.

Jag nickar.

- Hur många människor bor det i Sverige?

- Nio miljoner.

- Har ni några klaner?

- Nej.

- Det måste vara kaos! Hur kan ni vara nio miljoner utan en enda klan?

Han skrattar åt vårt land och ökar takten för att berätta för rebellen framför sig om det han precis fått höra. Berättelsen om Sverige sprids genom ledet som en visklek."

 

Detta fick mig att tänka på två saker. Dels hur otroligt fångna vi är i våra egna föreställningar som det rätta och sanna. Dels Paulus text till Romarna i det trettonde kapitlet. För Noor var det helt otänkbart att leva i ett samhälle utan klaner. Det måste bli kaos. Det är en helt otänkbar tanke för oss eftersom klansamhället orsakar en väldig oreda och problem i vårt samhälle (Läs exempelvis: "Mellan klan och stat" av Per Brinkenmo). Klansamhället och demokratin är två olika sätt att hålla ordning i ett samhälle, men som när de mixas bidrar till oreda.

Paulus skriver till församlingen i Rom 13:1 att "Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom." (SFB) Det är text som ofta använts som grund för kristna att rättfärdiga demokrati och nationalstat. Men är det verkligen vad Paulus säger? Menar han att den kristna kyrkan alltid skall legitimera den typ av överhet som just nu regerar. För att sätta det på sin spets. Skulle de kristna i Östtyskland ge den regimen rätt? Var Saddam en överhet att alltid lyda? Är det kanske demokrati som han syftar på, eller är det snarare ett klansamhälle - nej det kan det rimligtvis inte vara eftersom han skrev till en församling som levde under vad vi skulle benämna som diktatur.

Är inte en mer rimligt hållning att Paulus legitimerar överheten som en relativ storhet för att hålla ordning i samhället, eller som han säger: "Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda ska du vara rädd, för överheten bär inte svärdet utan orsak. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. " Med en sådan läsning blir en mer kristen hållning att dess primära uppgift inte är att lyda överheten utan att som Paulus säger i texten precis före " Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda."

Gud har givit överheten makt att hålla ordning medan församlingen skall besegra det onda med andra medel, dvs. det goda. Älska sin fiende etc.

Det betyder alltså att Gud till och med i sin försyn kan använda ett klansamhälle i andra delar av världen precis som Gud kan använda demokratin. Det intressanta är att Gud använder vilket system som helst för att hålla styr på det onda. Men överallt i alla system har Guds församling ändå samma uppgift: "Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen."

Bild för Fredrik Wenell

Av Fredrik Wenell

Fredrik Wenell, Teol dr, lektor på Örebro Teologiska Högskola i Tros- och Livsåskådningsvetenskap. Arbetar också som konsulent på Sveriges kristna råd i frågor som rör barn och ungdomar. Han har varit pastor inom Evangeliska Frikyrkan (Hyllie Park Kyrkan, Malmö och Johanneskyrkan, Linköping) i knappt tio år. 

Fredrik Wenell, PhD in Systematic Theology and World View Studies, lecturer at Örebro School of Theology and works as advisor in questions about Children and Youth work at Swedish Church Council. He has been a pastor in Evangelical Free Church (InterAct) for ten years.

Kommentera